×
Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie na badania do Opolskiego Centrum Onkologii

2 lutego – Biała Sobota w Opolskim Centrum Onkologii

Biała Sobota z mammografią skryningową. Parasol w upominku

Opolskie Centrum Onkologii, przyłączając się do akcji Polskiej Unii Onkologii (czyt. tekst poniżej), organizuje w sobotę, 2 lutego, Białą Sobotę, skupiając się wyłącznie na wykonywaniu badań przesiewowych (skryningowych) w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi.

Zapraszamy zatem wszystkie Opolanki z grupy skryningowej, tj. w wieku 50-69 lat, które w okresie ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii, do Pracowni Mammograficznej w Opolskim Centrum Onkologii.

Każda z badających się pań otrzyma w upominku parasol i kalendarz trójdzielny na rok 2013!

Badania pań (ubezpieczonych w NFZ) będą wykonywane w godzinach 8-14 w nowym pawilonie OCO (różowy budynek z „zielonymi oknami”). Przy rejestracji, która będzie czynna w godz.7-13.45, należy okazać dowód osobisty.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do szefów wszystkich opolskich zakładów pracy o poinformowanie, jak również zachęcenie swoich pracownic w wieku powyżej 50. roku życia, do skorzystania z okazji wykonania bezpłatnego badania mammograficznego w dniu wolnym od pracy. Mile widziana organizacja zbiorowego wyjazdu na to badanie…

Polscy onkolodzy apelują o pilne podjęcie działań na rzecz nowej ustawy o Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2030.  


4 lutego - Światowy Dzień Walki z Rakiem

Jak co roku, od kilkunastu lat, 4 lutego obchodzony jest na całym świecie jako Światowy Dzień Walki z Rakiem. Przypomnijmy: dzień ten ustanowiony został w Paryżu w lutym 2000 roku  na Światowym Szczycie Walki z Rakiem, zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO. Spotkanie zakończyło się przyjęciem przez uczestników Karty Paryskiej, zobowiązującej rządy krajów świata, sygnatariuszy, do stworzenia programów, zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych.

Z tej okazji Polska Unia Onkologii w sobotę, 2 lutego, w większości ośrodków onkologicznych w Polsce organizuje Dzień Otwartych Drzwi. Celem akcji jest promowanie zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, propagującego postawy prozdrowotne i czujność onkologiczną, w tym także profilaktykę wtórną, służącą wczesnemu wykrywaniu nowotworów, takich jak: rak piersi, rak szyjki macicy i rak jelita grubego.

Ponadto apeluje do wszystkich, którzy rozumieją potrzebę działań na rzecz walki z rakiem, o nagłośnienie tej ważnej akcji w mediach lokalnych oraz współdziałanie w tym zakresie z władzami samorządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami pacjentów, młodzieżą szkolną, etc.

Motywem przewodnim obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem jest postulat Polskiej Unii Onkologii oraz całego środowiska onkologów polskich o pilne, wspólne,  intensywne działania na rzecz przygotowania nowej ustawy o Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN), przewidzianym do realizacji na lata 2016-2030.  

- Obecnie realizowany NPZChN na lata 2006-2015 ma charakter wybitnie interwencyjny, redukujący z powodzeniem 15-letnie zaniedbania i zaniechania w polskiej onkologii –  mówi dr n. med. Janusz Meder, prezes PUO. - Następny jest potrzebą chwili, ponieważ przed całym światem stoją kolejne wyzwania, związane z sytuacją epidemiologiczną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.

Polscy onkolodzy podkreślają, że zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, każdy kraj zobowiązany jest do jak najszybszego przygotowania kolejnej edycji wieloletniego Narodowego Programu Walki z Rakiem, uwzględniającego niepokojące prognozy zachorowań i zgonów na raka, jak również stosownie do ciągle aktualnych postulatów, zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem. Apeluje się w niej o zapewnienie równego dostępu obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych, kompleksowych świadczeń diagnostyczno- leczniczo- rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej i w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć centrów onkologicznych. Na realizację tych celów, a także na szeroko pojętą prewencję i profilaktykę nowotworową, dzięki której możliwa będzie redukcja zachorowań i poprawa wyników leczenia w Polsce o 5-10 procent, niezbędne jest zagwarantowanie przez rząd odpowiednich środków finansowych, które zapewnią realizację nowego NPZChN w najbliższych 15-20 latach.