×
Wyszukaj w serwisie

Wykaz dyżurów

W poniżej wymienionych terminach i wyszczególnionych lokalizacjach pełnić będą dyżur pracownicy Urzędu Gminy i ZGKiM i będą udzielać pomocy w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również będzie można oddać wypełnione już deklaracje wraz z umowami wypowiedzenia

Wszystkie dyżury odbywają się w godz. od 18.00 do 20.00

Polska Nowa Wieś – świetlica OSP przy ul. Lipowej dyżur w dniu 11.03.2013r

Wawelno - remiza OSP dyżur w dniu 12.03.2013r. 

Komprachcice – sala SOK świetlica I piętro dyżur w dniu 13.03.2013r.

Ochodze - remiza OSP dyżur w dniu 12.03.2013r.

Chmielowice
– remiza OSP dyżur w dniu 13.03.2013r.

Dziekaństwo
– Dom Spotkań dyżur ul. Polna w dniu 12.03.2013r.

Domecko – świetlica DFK dyżur w budynku starej szkoły, przy ul. Opolskiej w dniu 13.03.2013r.

Osiny – świetlica w Osinach dyżur w dniu 12.03.2013r.

Żerkowie
– Dom Strażaka ul. Młyńska dyżur w dniu 13.03.2013r.