×
Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie dla I, II i III sektora

AKADEMIA III SEKTORA

Budowa klastrów NGO
Mając klaster łatwiej pozyskać środki z UE
Dobre dla organizacji i przedsiębiorców!
Łączą sektory, korzyści dla wszystkich!

23.04.2013 r. wtorek

Wykład 9.00 – 12.00

Warsztaty 13.30 – 16.00

Zapisy do 22.04.2013 r. do godz. 12.00 na e-mail: Przemyslaw.Parkitny@um.opole.pl 

Udzielimy odpowiedzi na każde pytanie, tel. 54 11 444, 508 004 284 do godz. 15.30
Ograniczona liczba osób – liczy się kolejność zgłoszeń.

Miejsce: Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych w Opolu ul. Żeromskiego 3 (naprzeciw Kina Helios)

Gościem specjalnym Akademii III Sektora będzie Pani Dorota Sykut - Prezes Fundacji „PRO CARITATE GEDANENSIS” powołanej przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Wcześniej koordynator projektu realizowanego przez Urząd Miasta Sopotu „Od inicjatywy klastrowej do sopockiego klastra turystycznego – program wsparcia i rozwoju. Posiada doświadczenie w wdrażaniu osób wykluczonych na rynek pracy m.in. z realizacji projektu EQUAL „Na Fali” realizowanego przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Magister - Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i podyplomowych studiów z zarządzania w turystyce Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Klaster Społeczny to szczególny rodzaj inicjatywy. Podobnie jak klastry przemysłowe mają swój niezmienny cykl życia. Mają swój etap początkowy, przechodzą fazy rozwoju, aby w końcu dojść do poziomu dojrzałości.

Tylko od siły i trwałości nawiązanych relacji pomiędzy partnerami będzie zależała długotrwałość nawiązanego partnerstwa, a efektywność wykorzystania wspólnych zasobów pozwoli na trwałą zmianę otoczenia Klastra Społecznego.

Szczegóły na www.trzecisektor.opole.pl