×
Wyszukaj w serwisie

Infrastruktura

Komunikacja

Drogowy układ komunikacyjny w gminie Komprachcice tworzą drogi wojewódzkie i powiatowe umożliwiające dojazd do najważniejszych miejsc w województwie, oraz sieć dróg gminnych i osiedlowych umożliwiająca dojazd mieszkańcom do miejsc zamieszkania jak również swobodne poruszanie się po obszarze całej gminy, większość dróg jest utwardzona brukiem lub nawierzchnią asfaltowo-betonową.

Od strony południowo zachodniej przez gminę przebiega autostrada A4 - do której dostępność umożliwia węzeł Prądy od strony zachodniej i węzeł Dąbrówka od strony południowej.

Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe- regionalna Opole- Nysa oraz linia Opole- Wrocław.

Do wszystkich miejscowości gminy Komprachcice dojeżdżają autobusy komunikacji miejskiej (nr 8, 16, 80) oraz do Wawelna autobusy PKS.

Na terenie gminy mieści się Lotnisko Aeroklubu Opolskiego (Polska Nowa Wieś).


Telekomunikacja

Gmina Komprachcice posiada sieć telekomunikacyjną pokrywającą obszar całej gminy do której podłączone są wszystkie instytucje oraz większość mieszkańców.

Mieszkańcy gminy mają dostępność do wszystkich sieci telefonii komórkowej.

W latach 2012-2013 została zbudowana sieć światłowodowa (Internet szerokopasmowy) - realizowane są przyłącza abonenckie.


Wodociągi

Gmina Komprachcice jest zwodociągowana w 100% i ciągle rozbudowuje się sieć na nowych osiedlach mieszkaniowych.


Gospodarka ściekowa

Dobiega końca proces kanalizowania sołectw gminy. W roku 2014 zostaną zakończone prace budowlane w ostatnich trzech sołectwach gminy Komprachcice tj. w Domecku, Ochodzach i Wawelnie. Sieć kanalizacyjna tak jak i wodociąg jest nieustannie rozbudowywana na nowo powstających osiedlach mieszkaniowych.


Edukacja ekologiczna

Szeroka kampania edukacyjna społeczeństwa ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i dzieci poprzez:

 • promowanie gospodarki odpadami w artykułach gazety lokalnej ,
 • współpraca mieszkańców oraz pracowników gminy z sołtysami,
 • czynny udział pedagogów w kształtowaniu świadomości ekologicznej młodego pokolenia, szeroko propagowany na lekcjach: chemii, fizyki, biologii, przyrody, geografii i in.,
 • organizowanie przez szkoły konkursów ekologicznych,
 • udział gminy w akcjach sprzątania świata i innych,
 • odchody „Dnia Ziemi”,
 • utworzenie „Eko Zespołu” przy Szkole Podstawowej w Komprachcicach, który zrzesza i mobilizuje do pracy na rzecz ochrony środowiska nie tylko dzieci ale również ich rodziców,
 • organizacja różnych konkursów, w których dominują hasła czysto proekologiczne np. ,,Piękna Czysta Wieś".


Energia elektryczna

Przez obszar gminy przebiegają linie napowietrzne wysokich napięć:

 • 400kV
 • 230kV
 • 110kV

Gospodarstwa domowe oraz instytucje i zakłady zasilane są liniami średnich i niskich napięć.

Oświetlenie ulic  zostało w roku 2012 zmodernizowane, chociaż kilkanaście nowych dróg czeka na proces budowy oświetlenia w latach następnych, jego brak limituje niewystarczający budżet gminy na wiele zadań gminy.


Gaz

W ostatnich latach realizowany jest program gazyfikowania gminy. Po planowanym zakończeniu realizowanej inwestycji bez sieci gazowniczej pozostaje sołectwo Domecko, Dziekaństwo i Ochodze.