×
Wyszukaj w serwisie

Herb i flaga

HERB

Na błękitnym polu tarczy tzw. starofrancuskiej, pionowo – w jej osi – jest umieszczona sygnaturka w konstrukcji drewnianej, kryta gontem. Jest ona zwieńczona baniastym, barokowym hełmem krytym gontem i przechodzi w iglicę (z kulą z miedzi), zakończoną chorągiewką z metalu zwróconą w prawo. W dolnej części tarczy sygnaturka przechodzi w dach. Całość w barwie czerni z podrysowaniem w oku złotem. Nad dziubkiem tarczy – w osi sygnaturki – znajduje się złota nyża (wnęka), wykształcona górą półkoliście. We wnęce znajduje się figura w lekko esowatej, gotyckiej pozie, zdobiona ciemnozieloną szatą z wypustkami w czerwieni i srebrnym podrysowaniem fałd sukni, z głową w kapturze w zieleni, krytą czerwoną mitrą książęcą w konstrukcji złotej, zdobiona krzyżem w aureoli.

Herb gminy

Po obu stronach sygnaturki – pionowo wznoszą się w identycznym kształcie (przeciwstawnie) konary drzewa – po jednym z każdej strony, w barwie czerni – podrysowane złotem. Drzewo z prawej strony ma sercowate, zielone, podrysowane złotem liście. Drzewo po lewej stronie, ma identycznie realizowane formy szpilkowe.

Sygnaturka w herbie nawiązuje do drewnianego kościółka w Ochodzach (przeniesionego tam z Komprachcic). Takie właśnie drewniane kościółki, usytuowane w lasach liściastych i iglastych, znajdowały się w dawnych czasach na dzisiejszych terenach gminy Komprachcice.

Natomiast figurka znajdująca się we wnęce symbolizuje kult postaci Księżnej Jadwigi – Księżnej Śląska, która jak głoszą przekazy, okazała wielką pomoc miejscowej ludności po najeździe mongolskim.

Tarcza herbowa jest z obu stron lekko uniesiona przez trzymacze, inaczej bocznice (suport), którymi są koziołki (jelonki) w postawie pionowej – w lekkim skoku. Jelonki w barwie srebra z wysoko uniesionym porożem, mają na szyjach czerwone obręcze (obroże).

Jedną nogą stoją one (noga od strony tarczy) na wstędze barwy czerwonej na której to są podwieszone znaki miejscowości, pochodzące z czasów końca XIX w. początku XX w. a także XX – lecia międzywojennego, jako znaki mówiące o działaniach gospodarczych, jak i własnościach terenowych miejscowości.

Nad tarczą wije się wstęga w czerwieni, na której znajduje się napis, liternictwem zbliżonym do formy antykwy, - Gmina – Komprachcice – Gmina.

Zarówno napis jaki i podwieszone tarcze ze znakami miejscowości są w barwie złota, a rysunek na tarczach jest wykonany czernią.

 

FLAGA

Barwy Gminy określa flag.

Prostokątna pozioma – płat tkaniny składającej się z trzech pasów o barwie czarnej, złotej i niebieskiej. Pas czarny jest pasem górnym, złoty środkowym, niebieski dolnym.

W układzie pionowym pas niebieski stanowi zawsze pas prawy. Pas niebieski stanowi w szerokości czterokrotną szerokość pasa złotego lub czarnego. Pasy te mają wymiary odpowiednio 30 cm, 30 cm, 120 cm.

Prostokątna z herbem – prostokątny płat tkaniny o barwach flagi poziomej z jednej strony, a drugą stanowi odwzorowanie herbu wraz z suportem na tkaninie w kolorze zielonym o wymiarach 112 cm x 80 cm realizowana metodą aplikacyjną z podhaftowaniem.

flaga2.jpeg