×
Wyszukaj w serwisie

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "VICTORIA - Domecko"

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” w Domecku rozpoczął swą działalność 18 października 2006 roku. Jego założycielem jest pan Mariusz Kozów-Kloz ze Stuttgartu.

Prezesem Klubu jest Pan Mariusz Kozów-Kloz.
 
Główne zadania klubu, to popularyzacja i rozwój sportu, a w szczególności badmintona wśród dzieci i młodzieży Domecka oraz Gminy Komprachcice.
  
Klub jest dotowany z budżetu gminy na realizację zadań publicznych w zakresie „Krzewienia kultury i sportu na terenie Gminy” zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.). Z tych pieniędzy pokrywane są: koszty przejazdów, opłaty trenera, organizowania imprez własnych, zakup sprzętu sportowego, inne opłaty .
 
Zadaniem klubu jest: 
          1.     dalsza popularyzacja i nauka gry w badmintona wśród dzieci i młodzieży Domecka oraz Gminy Komprachcice,
          2.     podnoszenie poziomu sportowego zawodników, 
          3.     udział w współzawodnictwie sportowym.
 
Siedziba klubu mieści się w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku przy ul. Opolskiej 52, treningi odbywają się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Domecku oraz na hali sportowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach.