×
Wyszukaj w serwisie

Oświata

W gminie Komprachcice funkcjonują: szkoły podstawowe, przedszkola.

Rok szkolny 2023/2024 stan na dzień 30.09.2023 r.

L.p.
 Nazwa placówki
Liczba uczniów/dzieci*
Liczba
Oddziałów szkół/przedszkoli*
1.
 
 2.
 
 3. 
4.
5.
6.
7.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowaj Wsi
Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowaj Wsi
Przedszkole Publiczne w Ochodzach
253
 
96
 
68/45*
64/42*
140*
50*
25*
14
 
7
 
8/2*
7/2*
6*
2*
1*
          Ogółem
481/87*
36/13*
* liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Komprachcice działają następujące szkoły:
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
  ul. Szkolna 18, 46-070 Komprachcice
  tel./fax  77 4647 737
  http: www.psp.komprachcice.pl
  e-mail:
   
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi
  ul. Lipowa 56, 46-070 Komprachcice
  tel.fax  77 4646 215
  http: www.psppnw.pl
  e-mail:
   
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  ul. Nowowiejska 14, 46-070 Komprachcice
  tel./fax  77 4646 138
  http: www.pspwawelno.pl
  e-mail:
   
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  ul. Opolska 52, 46-070 Komprachcice
  tel./fax  77 4646 176
  http: www.szkola.domecko.pl
  e-mail:
   
 • Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach
  ul. Opolska 34, 46-070 Komprachcice
  tel./fax  77 4647 863
  http: www.szkolaochodze.pl
  e-mail:

Na terenie Gminy Komprachcice działają następujące przedszkola:

 • Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  ul. Opolska 1, 46-070 Komprachcice
  tel. 77 4646 146
  http: www.ppkom.szkolnastrona.pl
  e-mail:
   
 • Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  ul. Lipowa 102, 46-070 Komprachcice
  tel. 77 4646 199
  http: www.pppnw.komprachcice.pl
  e-mail:
   
 • Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  ul. Ogrodowa 2, 46-070 Komprachcice
  tel. 77 4646 251
  http: www.ppocho.szkolnastrona.pl
  e-mail:

Na terenie Gminy Komprachcice znajduje się żłobek:

 • Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  ul. Lipowa 102, 46-070 Komprachcice
  tel. 77 41 33 024
  http: www.zlobekpnw.szkolnastrona.pl
  e-mail: