×
Wyszukaj w serwisie

Związki Gmin

Związek Gmin „PROKADO”

Gmina Komprachcice należy również do Związku Gmin ,,PROKADO’’, który istnieje już od 11 listopada 1993 r. Działa na podstawie uchwalonego statutu w oparciu o ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Związek jest jednostką samofinansującą się. Jest związkiem czterech gmin: obok gminy Komprachcice w skład Związku wchodzą: Dąbrowa, Krapkowice, i Prószków.

Zadaniem Związku jest produkcja i przesyłanie wody dla poszczególnych gmin wraz z eksploatacją urządzeń wodociągowych Związku.

Majątek Związku stanowią:


  • trzy studnie wiercone o głębokości 183 mb każda,
  • przepompownia wraz ze zbiornikiem o pojemności V 2000 m
  • sieć tranzytowa Ø 315 o długości 19210 mb.

Związek Gmin Śląska Opolskiego

Gmina Komprachcice należ również do Związku Gmin Śląska Opolskiego.

Związek Gmin Śląska Opolskiego działa już od 1991 r. Zrzesza ogromną większość miast i gmin Opolszczyzny. Związek wspiera samorządy w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów. Celem statutowym Związku jest społeczny i gospodarczy rozwój gmin i całego regionu.

Przynależność gminy Komprachcice do Związku umożliwia: wymianę doświadczeń, wzajemną pomoc samorządów,  integrację  regionu, a przede wszystkim podniesienie poziomu społeczno – gospodarczego gmin, które przyczyniają się do rozwoju całej Opolszczyzny. Władze samorządowe Śląska Opolskiego wyrażają poparcie dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej, co widoczne jest również w gminie Komprachcice.

Będąc jednym z członków  Związku staramy się stworzyć jak najlepsze warunki dla potencjalnych inwestorów poprzez: budowę kanalizacji, uzbrajanie terenów pod inwestycje, uregulowaną gospodarkę odpadową,  zwodociągowanie i stelefonizowanie gminy itp.