×
Wyszukaj w serwisie

Domecko

Data przystąpienia do programu: 18.06.2007r.

Liderzy:
 • Sebastian Dambiec
 • Julian Halikowski
 • Ilona Michałowicz
 • Zbigniew Puszkarski
 • Monika Szymaniec
 • Damian Piechaczek
 • Anna Brzdąk
 • Iwona Hahnewald
 • Izabela Krawczyk
 • Ginter Hahnewald

Najważniejsze działania i projekty:
 • Budowa boiska do piłki nożnej

Najważniejsze plany:
 • Dokończenie budowy boiska do piłki nożnej
 • Zagospodarowanie placu przy boisku – urządzenie placu zabaw i boiska do siatkówki, kortu tenisowego
 • Urządzenie placu do organizacji spotkań wiejskich i festynów w obrębie budynku OSP
 • Opracowanie projektu rewitalizacji parku w Domecku
 • Rewitalizacja parku w Domecku
 • Konkurs recytatorski gwary śląskiej
 • Organizacja festynu rodzinnego z udziałem mieszkańców, którzy opuścili wioskę
 • Organizacja kursu języka niemieckiego
 • Założenie Koła Gospodyń Wiejskich i klubu sportowego
 • Konkurs gier ulicznych
 • Budowa tablicy z mapą Domecka
 • Budowa chodników wzdłuż ul. Opolskiej
 • Zagospodarowanie brzegów Prószkowianki i organizacja ścieżki dydaktycznej
 • Założenie strony internetowej Domecka
 • Organizacja wycieczki promującej ekologiczny piec na słomę

DOCPlan Odnowy Miejscowości Domecko na lata 2008-2015 (1,30MB)