×
Wyszukaj w serwisie

Projekty realizowane w roku 2008

 

                          kapitał ludzki EFS flaga unijna

Tytuł projektu: Dobry start – lepsza przyszłość

Wnioskodawca: Gmina Komprachcice
Opis: Projekt realizowany w czterech Publicznych przedszkolach w Gminie Komprachcice tj. w Chmielowicach, Komprachcicach, Polskiej Nowej Wsi i Ochodzach. Obejmuje wydłużenie czasu pracy przedszkoli do 17.00, dodatkowo w Ochodzach od 6.30, uczestnictwo dzieci w lekcjach z języka angielskiego i rytmiki oraz  udział w badaniach i terapii logopedycznej.
Okres realizacji:25.08.2008r. – 31.07.2009r.
Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kwota dotacji: 146 360,00 zł
Całkowity koszt projektu: 148 660,00 zł

 

 

 UM WO

Tytuł projektu: Nasza e-świetlica – wyposażenie świetlicy w Wawelnie w sprzęt komputerowy

Wnioskodawca: Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wawelnie
Opis: Celem projektu jest wyrównanie szans mieszkańców wsi w dostępie do Internetu i sprzętu komputerowego, stworzenie możliwości edukacyjno-szkoleniowych dla sołectwa i okolic oraz integracja społeczności wiejskiej i podniesienie zaangażowania w działalność społeczną.  Projekt obejmuje zakup zestawów komputerowych do świetlicy w Wawelnie, drukarki, skanera i routera oraz stołów i krzeseł .
Okres realizacji: 01.06. – 31.08.2008r.
Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Kwota dotacji: 14 960,00 zł
Całkowity koszt projektu: 19 968,00 zł


 

Ministerstwo Sportu

Tytuł projektu: Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w Gminie Komprachcice

Wnioskodawca: Gmina Komprachcice
Opis: Projekt obejmuje dofinansowanie zajęć  dla dzieci i młodzieży z piłki siatkowej, ręcznej i nożnej prowadzonych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach
Okres realizacji: 03.01.-22.12.2008r.
Źródło dofinansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Kwota dotacji: 32 160,00 zł
Całkowity koszt projektu: 64 320,00 zł

 

 

 UM WO

Tytuł projektu: X Przegląd Piosenki religijnej w Komprachcicach

Wnioskodawca: Samorządowy Ośrodek Kultury
Opis:  W ramach projektu zostanie zorganizowany kolejny już przegląd piosenki religijnej w kościele pw. Św. Franciszka w Komprachcicach. Przegląd cieszy się dużą popularnością wśród zespołów amatorskich skupionych wokół głównie piosenki religijnej. Corocznie w przeglądzie uczestniczą grupy z całego województwa, a także regionów sąsiednich tj. śląskiego i dolnośląskiego. W ostatnich latach gościnnie występowały również zespoły z Czech.
Okres realizacji: wrzesień – październik 2008r.
Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Kwota dotacji: 5 000,00 zł
Całkowity koszt projektu: 12 065,00 zł

 

 

Tytuł projektu: Sobie+Innym=RAZEM – program wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Komprachcice

Wnioskodawca: Gmina Komprachcice
Opis:  W ramach programu przewidziano realizację 5 zadań: 1. Pozalekcyjne zajęcia plastyczne, 2. Pozalekcyjne zajęcia praktyczno-techniczne, 3. Pozalekcyjne wyjazdy na basen z udziałem ucznia niepełnosprawnego, 4. Pozalekcyjne zajęcia edukacyjno-integracyjne z udziałem ucznia niepełnosprawnego 5. Pozalekcyjne zajęcia kółka teatralnego i tanecznego. Liczba uczniów objętych projektem: 90.
Okres realizacji: 27.10-15.12.2008r.
Źródło dofinansowania: „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r.
Kwota dotacji: 22 600,00 PLN
Całkowity koszt projektu: 32 850,00