×
Wyszukaj w serwisie

Referat Finansowy

Kierownikiem Referatu Finansowego i zarazem Skarbnikiem Gminy jest Pan mgr Łukasz Raida:
tel. 77 403 17 06, e-mail:


 PODATKI 

 • Podinspektor ds. podatków – Dorota Jobczyk (zastępstwo na czas nieobecności pracownika Pani Alicji Jendryca) – tel. 77 403 17 14, e-mail:
 • Podinspektor ds. podatków – Małgorzata Pawleta – tel. 77 403 17 14 e-mail: 
 • Inspektor ds. podatków – Anna Bernacka – tel. 77 403 17 14, e-mail:


Jakie sprawy można załatwić w Podatkach:
 

 1. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych,
 2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
 3. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
 4. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych,
 5. Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego,
 6. Wydawanie zaświadczeń o wielkości uzytków rolnych gospodarstwa rolnego,
 7. Wydawanie zaświadczeń o hektarach przeliczeniowych,
 8. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 9. Sprawy związane z udzielaniem ulg, umorzeń, odroczeń płatności podatku,
 10. Sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi.


KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA 
 

 • Inspektor ds. księgowości podatkowej – mgr Justyna Kostuś-Wójcik – tel. 77 403 17 15, e-mail:
   

KSIĘGOWOŚĆ 
 

 • Inspektor ds. księgowości – mgr Beata Malorny – tel. 77 403 17 17, e-mail:
 • Inspektor ds. księgowości – mgr Małgorzata Chmielewska – tel. 77 403 17 27, e-mail:
 • Podinspektor ds. księgowości – mgr Sandra Lazik – tel. 77 403 27, e-mail:
 • Podinspektor ds. księgowości i gospodarki odpadami - Roman Fedorowski - tel. 77 403 17 21, e-mail:
   

KASA
 

 • Inspektor ds. księgowości - kasa – mgr Anna Wocka – tel. 77 403 17 18, e-mail:


 PŁACE             
 

 • Inspektor ds. płac – mgr Sylwia Walczak – tel. 77 403 17 16, e-mail: