×
Wyszukaj w serwisie

Referat Organizacyjny

Kierownikiem Referatu Organizacyjnego i zarazem Sekretarzem Gminy jest Pani mgr Maria Grot – tel. 077 403 17 03, e-mail:
 

 • Inspektor ds. administracji – Regina Labusga
  tel.77 403 17 30
  e-mail:
 • Inspektor ds. obsługi Rady Gminy – Bożena Fedorowska
  tel. 77 403 17 05
  e-mail:
 • Inspektor ds. kadr – mgr inż. Anna Krzysztoń
  tel. 77 403 17 04
  e-mail:
 • Inspektor ds. obsługi i administracji – Joanna Glombek
  tel. 77 403 17 00-02
  e-mail:
 • Inspektor ds. informatyki – mgr Wojciech Pawlik
  tel. 77 403 17 22
  e-mail:


Jakie sprawy można załatwić za pośrednictwem Sekretariatu:
 

 1. Poświadczenie własnoręczności podpisu,
 2. Potwierdzenie zgodności z oryginałem,
 3. Spisywanie zeznań świadków do celów emerytalno-rentowych,
 4. Składanie podań, wniosków decyzji kierowanych do Urzędu Gminy,
 5. Spisywanie testamentów.