×
Wyszukaj w serwisie

Referat Organizacyjny


 

  • Inspektor ds. kadr – mgr inż. Anna Krzysztoń tel. 774031704, e-mail:
  • Inspektor ds. obsługi Rady Gminy – Bożena Fedorowska tel. 7 4031700, e-mail:
  • Inspektor ds. administracyjnych – Regina Labusga tel. 774031730, e-mail:
  • Inspektor ds. administracyjnych i promocji – mgr. Magdalena Zawadzka tel. 774031707, e-mail:
  • Inspektor ds. informatyki – mgr Wojciech Pawlik tel. 774031722, e-mail:


Jakie sprawy można załatwić za pośrednictwem Sekretariatu:

  1. Poświadczenie własnoręczności podpisu,
  2. Potwierdzenie zgodności z oryginałem,
  3. Spisywanie zeznań świadków do celów emerytalno-rentowych,
  4. Składanie podań, wniosków decyzji kierowanych do Urzędu Gminy,
  5. Spisywanie testamentów.