×
Wyszukaj w serwisie

Wójt Gminy

Wójt Gminy Komprachcice - mgr Leonard Pietruszka, tel. 774031700
 

Przyjęcia interesantów w ramach skarg i wniosków:

  • we wtorki od 14.00 – 15.30

Podczas nieobecności Wójta Gminy interesantów przyjmują: Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy lub Kierownicy Referatów.

Kompetencje Wójta Gminy określa Statut Gminy Komprachcice oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy