×
Wyszukaj w serwisie

Radni Gminy

Władzą wykonawczą jest Wójt Gminy i jego zastępca.
Władzą uchwałodawczą gminy jest Rada Gminy. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Krzysztof Szopa a Wiceprzedwodniczącą Rady Gminy jest Pani Angelika Giza.

 Skład Rady Gminy

1. Sławomir Augustyniak e-mail:
2. Anna Bodzioch e-mail:
3. Angelika Giza e-mail:
4. Anita Jesse e-mail:
5. Stanisław Korzekwa e-mail:
6. Józef Kremer e-mail:
7. Maria Neumann e-mail:
8. Daniel Pawleta e-mail:
9. Damian Piechaczek e-mail:
10. Łukasz Piechaczek e-mail:
11. Beata Smarzlik e-mail:
12. Krzysztof Szopa e-mail:
13. Waldemar Wencel e-mail:
14. Gerard Zając e-mail:
15. Agnieszka Zyzik e-mail:

Kompetencje Rady Gminy określa Statut Gminy Komprachcice.

 
Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
Bożena Fedorowska
pok. Nr 102-103
tel. 77 403 17 05
e-mail: