×
Wyszukaj w serwisie

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice
tel./fax 77 4647 357, 77 403 17 20
e-mail:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach mieści się w budynku Urzędu Gminy i został powołany Uchwałą Nr XXXIII/191/97 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 grudnia 1997r. Jest to gminna jednostka organizacyjna.

Przedmiotem działania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych jest:
  • prowadzenie obsługi ekonomiczno-administracyjnej,
  • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych,
  • realizacja pozostałych zadań nałożonych przez gminę w zakresie oświaty.

Kierownikiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych jest Pani mgr Anna Białoskórska.

Ponadto Zespół Obsługi Placówek Oświatowych prowadzi obsługę przedszkoli, szkół podstawowych i gminnego żłobka.