×
Wyszukaj w serwisie

Ośrodek Zdrowia w Komprachcicach

 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„MEDICOM” w Komprachcicach
ul. K. B. Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice
tel. 77 4646 130
 
Z dniem 01 stycznia 2007 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Komprachcicach zwany Samorządowym Ośrodkiem Zdrowia został przekształcony w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICOM" w Komprachcicach.

Dyrektorem NZOZ jest lek. med. Janusz Gurawski
 
Godziny przyjęć:
 • od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00
 
W Samorządowym Ośrodku Zdrowia mieszczą się:
 • Poradnia internistyczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Gabinet zabiegowy:
  -   EKG
  -   USG
  -   punkt pobierania materiałów do badań laboratoryjnych
  -   spirometria
STRUKTURA ZATRUDNIENIA
l.p.
Grupa zawodowa
Stan zatrudnienia
1.
Lekarz ogólny
2
2.
Lekarz pediatra
1
3.
Pielęgniarki środowiskowe
2
4.
Położna środowiskowa
1
5.
Pielęgniarka higieny szkolnej
1
6.
Lekarze specjaliści
1
 
Samorządowy Ośrodek Zdrowia realizuje:
 
 • badania diagnostyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
 • szczepienia ochronne dzieci i młodzieży szkolnej
 • okresowe badania lekarskie (tzw. bilansowe zdrowia)
Bez skierowań i bezpłatnie są przyjmowani pacjenci, którzy mają podpisany kontrakt z kasą chorych:
 • poradni ginekologicznej,
 • poradni zdrowia psychicznego,
 • poradni onkologicznej,
 • poradni dermatologicznej.
 
 
W budynku NZOP „MEDICOM” w Komprachcicach znajdują się również:
 • Stacja Opieki „Caritas”
W Stacji Opieki „Caritas” 2 pielęgniarki środowiskowo-rodzinne.
Zabiegi prowadzone w domu chorego:
               - naświetlania lampą BIOPTROM
               - pomiar ciśnienia tętniczego krwi
               - pomiar poziomu cukru we krwi
               - iniekcje domięśniowe, podskórne, kroplówki
               - pobieranie materiału do badań
               - pielęgnacja odleżyn, odparzeń, opatrunki ran
               - wymiana cewnika, pielęgnacja stomi, - lewatywa, inhalacja
               - opieka nad przewlekle i obłożnie chorymi (kąpiele, toalety)
               - szerzenie oświaty zdrowotnej
 • Gabinet Rehabilitacyjny
W Gabinecie rehabilitacyjnym zatrudnione są 2 rehabilitantki.
 
W Gabinecie rehabilitacyjnym wykonywane są następujące zabiegi:
                - masaż leczniczy
                - fizykoterapia
                - kinezyterapia
 • Poradnie Stomatologiczne
Poradnie Stomatologiczne realizują świadczenia stomatologiczne w zakresie:
 • stomatologia zachowawcza
 • profilaktyka
 • diagnostyka
Świadczenia realizowane są w oparciu o podpisane umowy z Opolską Regionalną Kasą Chorych.
 
Świadczeń dla mieszkańców udzielają:
 
 1. Lekarz stomatolog – Jolanta Jednaki
 2. Lekarz stomatolog – Elżbieta Leszczyńska-Bartuskowa


W gminie Komprachcice są dwie apteki

 • Punkt Apteczny w Chmielowicach
  ul. Ogrodowa 9
  46-070 Chmielowice
  tel. 77 457 37 76

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek – piątek  9.00 - 17.00

 

 • Apteka Zielona
  ul. Kolejowa 2A
  46-070 Komprachcice
  tel. 77451 50 41

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek – piątek 8.00 – 18.30
  sobota 8.00 – 14.00
 
Ośrodek