×
Wyszukaj w serwisie

Aktualności gminne

Najnowsze publikacje z BIP

 1. Zaproszenia do złożenia ofert
  Data modyfikacji: 18-08-2022 14:34
 2. Protokoły z sesji
  Data modyfikacji: 16-08-2022 08:49
 3. Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023
  Data modyfikacji: 16-08-2022 08:19
 4. Zarządzenia Wójta (2018-2023)
  Data modyfikacji: 12-08-2022 09:57
 5. Projekty uchwał
  Data modyfikacji: 11-08-2022 15:04
 6. Referaty i samodzielne stanowiska
  Data modyfikacji: 11-08-2022 13:51
 7. Modernizacja przedszkoli publicznych w Gminie Komprachcice
  Data modyfikacji: 11-08-2022 10:14
 8. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Data modyfikacji: 11-08-2022 10:10
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś i Domecko
  Data modyfikacji: 10-08-2022 12:16
 10. Zawiadomienia
  Data modyfikacji: 09-08-2022 13:33
×