×
Wyszukaj w serwisie

Aktualności pozostałe

 • 19 Lutego
 • info-new.png 13 Listopada
 • info-new.png

  Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych

  Projekt - projekt pn. „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, realizowany przez Izbę Rzemieślniczą z siedzibą w Opolu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9. Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.2. Rozwój kształcenia zawodowego. Poddziałanie 09.02.02 - wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr  RPOP.09.02-IP.03-16-001/16, zawartej między Województwem Opolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, a Izbą Rzemieślniczą w Opolu. Projekt realizowany będzie w okresie 01.03.2017 – 31.08.2018.

 • komunikat-ikona.jpeg

  Komunikat dotyczący uruchamiania syren

  Komprachcice, 05-06-2017 r.

  KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

  W SPRAWIE KRAJOWEGO ĆWICZENIA RENEGADE –SAREX 17/I.

   

  Zawiadamiam mieszkańców Gminy Komprachcice , że w dniach 6 - 8 czerwca 2017r. odbędzie się  „ĆWICZENIE RENEGADE-SAREX 17/I z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”.  

 • info-new.png

  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice

 • ogloszenie1.jpeg 13 Kwietnia

  Informacja - godziny pracy Urzędu

  INFORMACJA

  W dniu 14 kwietnia 2017 r., tj w Wielki Piątek,
  Urząd Gminy w Komprachcicach czynny będzie do godz. 12.00.

  Do godziny 14.30 pełniony będzie dyżur:
  - w sekretariacie Urzędu, na I piętrze,
  - w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 • znak-zapytania.jpeg 17 Października

  Tydzień mediacji

  Tydzień Mediacji – 20 października 2016 roku Międzynarodowy Dzień Mediacji

  Podczas Tygodnia Mediacji prowadzone będą dyżury przez mediatorów z Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich i Komendy Miejskiej Policji w Opolu, podczas których będzie można dowiedzieć się co to jest mediacja, w czym może pomóc i jak ułatwić rozwiązywanie pozasądowe sporów.

 • info-new.png 13 Października

  Informacja

  Informacja dotycząca przeprowadzenia inwentaryzacji dzików na terenie Nadleśnictwa Prószków.

 • logo ogłoszenie.gif 11 Października

  Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

  INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE
  o otrzymanym dofinansowaniu w ramach realizacji zadania pn.
  „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Komprachcice – VII nabór”

 • konsultacje-społeczne.jpeg 11 Października

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie dotyczące

  konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”