×
Wyszukaj w serwisie

Badania znajomości języków obcych

Urząd Miasta Opola prowadzi badania znajomości języków obcych wśród mieszkańców województwa opolskiego.

Wyniki są szczególnie istotne dla rozpoznania potencjału językowego, w kontekście tworzenia w Aglomeracji miejsc pracy w sektorze BPO.


Oto link do ankiety:

http://www.opole.pl/miasto/artykuly/34750-35220-Badanie-jezykowe-mieszkancow-wojewodztwa-opolskiego#paragraph3344


Artykuł w NTO na ten temat:

http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/jezyki-opolan-pod-lupa-urzednikow

 

Liczy się jak największa liczba wypełnionych ankiet.