×
Wyszukaj w serwisie

Bezpłatne szkolenie

Szkolenie dotyczy prawidłowego sporządzania ofert w otwartych konkursach, w trybie pozakonkursowym oraz sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

Jeśli chcesz otrzymać dotację, musisz wiedzieć o:

- najczęściej popełnianych błędach formalnych w składanych ofertach

- niezbędnych załącznikach do składanych ofert (wymogi konkursu)

- rozliczeniu zadania (opis rachunków, faktur) umowy na realizację zadań.

- załącznikach do rozliczenia wynikające z umowy (listy obecności beneficjentów, dzienniki    zajęć, materiały informacyjne,)

- prawidłowych podziałach zadań na odpłatne i nieodpłatne w swoim statucie zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- trybie składania ofert według art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Szkolenie poprowadzą pracownicy Biura Organizacji Pozarządowych UM Opole

Termin: 23.10.2013 r. (środa) godz. 18.00

Miejsce: Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Żeromskiego 3, Opole

 

Zapisy:

e-mail ngo@um.opole.pl (imię i nazwisko, nazwa organizacji)

tel. 77 54 11 411

lub osobiście w biurze BOP, ul. Żeromskiego 3 (naprzeciw kina Helios).
 

Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.