×
Wyszukaj w serwisie

Rekrutacja do publicznych przedszkoli

Przedszkola/oddziały przedszkolne – rok szkolny 2014/2015

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH -       NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice będą składać jedynie Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkola/oddziale przedszkolnym w szkole.

W związku ze zmianami Ustawy o systemie oświaty dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli trwają prace nad przygotowaniem zasad rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi.