×
Wyszukaj w serwisie

KONSULTACJE STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJII OPOLSKIEJ

Aglomeracja Opolska rozpoczęła konsultacje dwóch dokumentów: projektu Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 oraz Prognozę oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej. Szczególnie ważne są zapisy strategii dotyczące celów rozwojowych. Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag dotyczących ww. dokumentów.

Opinie do projektu ww. dokumentów można składać na załączonym poniżej formularzu do dnia 19.05.2014 r.

  • w formie pisemnej na adres: Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

DOCFormularz zgłaszania uwag do Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej.doc (36,50KB)

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej.pdf (2,33MB)

PDFProjekt Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020.pdf (7,69MB)