×
Wyszukaj w serwisie

DZIAŁAJ LOKALNIE - dotacje na rozwój wsi

Od 6 maja 2014 r. do 6 czerwca 2014 roku odbędzie się nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Działaj lokalnie” w Borach Niemodlińskich.

Program „Działaj lokalnie” wspiera ciekawe inicjatywy i pomysły lokalnych organizacji, instytucji i nieformalnych grup, realizujących ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia. Jego celem jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki.

Partnerstwo Borów Niemodlińskich uczestniczy w programie od 2013 roku, dzięki pomocy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach konkursów grantowych przyznaje dofinansowanie lokalnym organizacjom oraz inicjatywom obywatelskim, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Kto może wziąć udział w konkursie:
W Programie "Działaj Lokalnie" uczestniczą fundacje i stowarzyszenia oraz grupy nieformalne (min. 5 mieszkańców) składające wnioski za pośrednictwem innych stowarzyszeń, domów kultury, klubów sportowych z terenu gmin Borów Niemodlińskich: Łambinowice, Korfantów, Niemodlin, Biała, Komprachcice, Prószków, Strzeleczki, Dąbrowa, Tułowice.

Maksymalna kwota dofinansowania:
do 6000 zł na jeden projekt (dotacja, przelewana na konto przed realizacją zadania)

Długość trwania projektu:
Minimum 3 a maksymalnie 6 miesięcy w okresie od 1 VII 2014 r. do 28 II 2015 r.

Wkład własny:
Wymagany jest wkład w wysokości 25%, w tym wkład finansowy w wysokości min. 5% wnioskowanej kwoty pomocy (przy 6000 zł wynosi 300 zł), pozostały wkład to wkład niefinansowy w postaci pracy własnej wolontariuszy lub rzeczowy w wysokości min. 20%

Jak i gdzie składać wnioski:
Wszystkie wnioski należy składać od 6 maja do 6 czerwca 2014 r. TYLKO i WYŁĄCZNIE poprzez generator internetowy dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.boryniemodlinskie.pl w zakładce „Złóż wniosek”, lub bezpośrednio ze strony programu www.system.dzialajlokalnie.pl. Przed wypełnieniem wniosków należy zarejestrować się w generatorze podać swojego maila. Zachęcamy też do wcześniejszej pracy nad wnioskiem na wersji papierowej, którą można pobrać również ze strony www.dzialajlokalnie.boryniemodlinskie.pl w zakładce „Dokumenty". Nie ma możliwości złożenia wniosku wcześniej lub później niż w terminie określonym w ogłoszeniu.

Załączniki do wniosków:
Nie załączamy jakichkolwiek dokumentów do wniosków. Nie ma możliwości dołączania zdjęć, projektów technicznych czy kosztorysów w generatorze wniosków. Nie składamy również wersji papierowych wniosków!

Ważne terminy:
Ostatni dzień składania wniosków to 6 VI 2014 r. (piątek)
Ocena i korekta formalna wniosków do 13 VI 2014 r. (piątek)
Ocena merytoryczna i ogłoszenie wyników konkursu do 24 VI 2014 r. (wtorek)
Wręczenie grantów odbędzie się 27 czerwca 2014 r. (piątek)

W razie pytań i wątpliwości można pytać pracowników biura Partnerstwa Borów Niemodlińskich mieszczącego się w Niemodlinie ul.Bohaterów Powstań Śląskich34 II piętro (nad Biblioteką) lub telefonicznie pod nr 774606351.