×
Wyszukaj w serwisie

Badania dotyczące komunikacji w Aglomeracji Opolskiej

W związku z rozpoczęciem prac nad Studium Komunikacyjnym Aglomeracji Opolskiej przez Firmy TRAKO s.j. oraz PBS Sp. z o.o. informujemy, iż przez najbliższe 2 miesiące  począwszy od 7 maja na terenie m.in. Gminy Komprachcice przeprowadzane będą badania dotyczące zachowań i preferencji transportowych mieszkańców AO,  napełnienia dla linii komunikacyjnych podmiejskich  i  linii przewoźników komercyjnych oraz  pomiarów natężenia ruchu.

Podstawowym celem badań jest:

- opisanie zwyczajów transportowych i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Aglomeracji Opolskiej;

- zgromadzenie informacji na temat wzorców podróżowania mieszkańców Aglomeracji Opolskiej;

- określenie oczekiwań w stosunku do systemu transportowego;

- identyfikacja czynników mogących skłonić do rezygnacji z podróżowania samochodem na rzecz środków komunikacji zbiorowej

Badania bezpośrednio będą przeprowadzane na ogromnej grupie uczestników (blisko 6000 osób). Planuje się przeprowadzenie badań z przedstawicielami gmin, a także w  zakładach pracy, placówkach edukacyjnych,  na trasach linii autobusowych i  w domach mieszkańców z terenu całej AO.

Informujemy, zatem, że przedstawiciele ww. firm mogą kontaktować się z wybranymi losowo mieszkańcami naszej Gminy w celu przeprowadzenia opisanych wyżej badań.