×
Wyszukaj w serwisie

Komunikat

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE
W SPRAWIE ĆWICZEBNEGO  URUCHOMIENIA SYREN.

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Komprachcice , że w dniu 17 czerwca 2014r /wtorek/ zostanie przeprowadzone sprawdzenie elementów systemu wykrywania i alarmowania województwa opolskiego, w ramach wojewódzkiego treningu decyzyjnego pk. „Sudety-14”.

Realizacja założeń treningu ma na celu między innymi sprawdzenie sprawności  i gotowości urządzeń alarmowych na potrzeby zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

W czasie treningu na terenie Gminy Komprachcice zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia syren alarmowych.

Syreny zostaną włączone pomiędzy godziną 10.00 a 10.30 i będą emitować sygnał „Odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut”.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców o zachowanie spokoju ponieważ będą  to tylko ćwiczenia.                                                            

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r. poz. 96) – sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystywane w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania po ogłoszeniu  tych treningów przez właściwe terytorialnie organy  administracji  publicznej z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

 

                                                                                                                       Wójt Gminy Komprachcice
                                                                                                                              /-/ Paweł Smolarek