×
Wyszukaj w serwisie

Informacja wójta o jakości wody

27.08.2014 r.

Wójt Gminy Komprachcice informuje, iż w wyniku podjętych działań naprawczych jakość wody z wodociągu grupowego Prószków obejmującego swym zasięgiem m. in. gm. Komprachcice spełnia wymagania bakteriologiczne określone w załączniku nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn.zm.).
Obecnie jakość wody jest zgodna z obowiązującymi normami i jest przydatna do spożycia.
Komunikat z dnia 21 sierpnia br.  uznaje się za odwołany.

PDFInformacja Wójta Gminy Komprachcice.pdf (294,71KB)

 

 

21.08.2014 r.

Informacja Wójta Gminy Komprachcice o pogorszeniu się jakości wody na terenie gminy Komprachcice.

PDFInformacja Wójta o jakości wody.pdf (307,03KB)