×
Wyszukaj w serwisie

Uwaga mieszkańcy wsi Komprachcice!

Rada sołecka wraz z Panią sołtys Anną Koszyk zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 12 września br. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury. Tematem spotkania będzie podział środków w ramach Funduszu sołeckiego na rok 2015.

Proponowane przez Radę sołecką działania to:
- zagospodarowanie terenu naprzeciwko Kościoła (obok kiosku warzywnego, wzdłuż drogi wojewódzkiej) na miejsca parkingowe - obecnie teren jest zarośnięty, nierówny wykorzystywany przez mieszkańców jako miejsce postojowe. Nierówne i zarośnięte zjazdy z ww. terenu na drogę wojewódzką stwarzają duże zagrożenie dla pojazdów  i pieszych.Realizacja zadania zwiększyłaby funkcjonalność terenu, bezpieczeństwo poruszających się po drodze wojewódzkiej i poboczu oraz wpłynęła na poprawę estetyki wsi.
- zakup ławek do rozstawienia na terenie wsi - mieszkańcy niejednokrotnie zwracali uwagę na potrzebę ustawienia ławek w centrum wsi, w okolicach ośrodka zdrowia, na parkingu przykościelnym.
- zakup komputerów do pracowni komputerowej w PSP Komprachcice -  komputery znajdujące się w pracowni są bardzo wyeksploatowane utrudniając jednocześnie dzieciom naukę informatyki, nabywanie umiejętności obsługi programów komputerowych - niezwykle ważną w dzisiejszych czasach. Rada Rodziców posiada już część środków zebranych na ww. cel, z Funduszu sołeckiego zatem pokryta byłaby brakująca kwota.