×
Wyszukaj w serwisie

Informacja

Informuje się mieszkańców Gminy Komprachcice, iż w wyniku podjętych działań naprawczych jakość wody z wodociągu grupowego Prószków obejmującego swym zasięgiem m. in. gm. Komprachcice spełnia już wymagania bakteriologiczne określone w załączniku nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Obecnie jakość wody jest zgodna z obowiązującymi normami i jest przydatna do spożycia.

Na potwierdzenie powyższego faktu w załączniu wyniki badań sporządzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Opolu.

PDFpróbki dot.badań wody.pdf (1,11MB)