×
Wyszukaj w serwisie

Komunikat dot. jakości wody

Komunikat Wójta Gminy Komprachcice

Ważny komunikat dot.jakości wody

Związek Gmin „PROKADO”  w Prószkowie poinformował tutejszy Urząd Gminy, że w wyniku przeprowadzonych badań wody stwierdzono  występowanie bakterii z grupy Coli na studni i  przepompowniach wodociągu zbiorowego „Prószków”, którym dostarczana jest woda również na teren Gminy Komprachcice.
W związku z powyższym informujemy, że  woda do spożycia powinna być doprowadzona do wrzenia  w otwartych naczyniach i następnie gotowana przez przynajmniej jedną minutę.

Poniżej sprawozdania z badań prób wody  otrzymane od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

PDFSprawozdanie z badan prob wody.pdf (8,04MB)

Prosimy zwrócić szczególną uwgę na występujące granice przedziału ufności. Studnia nr 1 jest wyłączona z użytkowania.