×
Wyszukaj w serwisie

Komunikat

Komunikat Wójta Gminy Komprachcice w sprawie zarządzeń dyrektorów szkół: Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach oraz w Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach dotyczący odwołania zajęć

W związku z pojawieniem się wirusowego zapalenia opon mózgowych na terenie ww. szkół, zajęcia lekcyjne w dniach 13 i 14 października 2014 r. są odwołane.

 

W związku z pytaniami dot. sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zachorowań na wirusowe zapalenie opon mózgowo rdzeniowych, szczególnie w szkołach i przedszkolach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu przypomina o konieczności przestrzegania następujących zasad :

 • zachowanie higieny rąk dzieci i personelu po wyjściu z ubikacji, przed spożywaniem posiłków, poprzez stosowanie środków myjąco-dezynfekujących,
 •  sprawowanie nadzoru nad myciem rąk dzieci  przez personel,
 • stosowania wyłącznie ręczników jednorazowego użytku,
 • dbałości o ciągły dostęp do środków higienicznych w toaletach,
 • przypominanie dzieciom o konieczności przestrzegania higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust chusteczką, mycie rąk), nie picie z jednej butelki, nie dawania „gryza” itp.
 • przeprowadzenie dezynfekcji wszystkich pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia roztworem środków dezynfekujących poprzez naniesienie na powierzchnie lub zanurzenie – roztwór należy sporządzić zgodnie z zaleceniem producenta zachowując odpowiednie dozowanie i czas,
 • wycofanie z użytku pluszowych zabawek, które należy wyprać a pozostałe zabawki umyć,
 • podawanie dzieciom posiłków wyłącznie po obróbce termicznej,
 • odkażanie rąk przez personel kuchenny przed przygotowaniem, wydawaniem posiłków oraz po wyjściu z toalety. Przy zmywaniu naczyń usunąć resztki pokarmowe, spłukać i poddać procesowi mycia w zmywarce z funkcją wyparzania,
 • odpady pokonsumpcyjne usuwać do zamykanych pojemników i systematycznie  przekazywać do utylizacji,
 • w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych tj.: podwyższonej temperatury  ciała, osłabienia, silnego ból głowy, bólu gardła, należy poinformować rodziców aby natychmiast udali się    z dzieckiem do lekarza,

Uwaga !

Zakażenia nie można uniknąć , ale można zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia poprzez skrupulatne       i rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny.

Zakażenia są powszechne szczególnie w wieku dziecięcym, mają charakter sezonowy i występują najczęściej w miesiącach letnich i jesiennych.

Po  ustąpieniu objawów, w przypadkach bez powikłań, można powrócić do normalnej aktywności  życiowej – przedszkola, szkoły, pracy.

Nie stosuje się izolacji osób z otoczenia chorego.