×
Wyszukaj w serwisie

Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, klubów oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie poświęcone omówieniu założeń współpracy Samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się w świetlicy OSP we Wrzoskach (gmina Dąbrowa) 27 listopada o godzinie 17.00.

Celem spotkania jest omówienie możliwej współpracy pomiędzy stowarzyszeniami i fundacjami (NGO) a Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO)  , m. in.:

1.      udzielanie pożyczek dla NGO przez UMWO, finansowanie wkładu własnego organizacji w realizowanych projektach, 

2.     konsultowanie założeń projektów i programów współpracy.

2.     tworzenie partnerstw między NGO a UMWO  na potrzeby realizacji projektów 

W trakcie spotkania zostanie ponadto omówiona  Platforma Internetowa  www.ngo.opolskie.pl.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłaszanie się pod nr tel. 774606351 lub 607446439 do środy 26 listopada.

Spotkanie realizowane będzie w ramach projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowanego w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL przez Samorząd Województwa Opolskiego oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,  Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.