×
Wyszukaj w serwisie

Informacja

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOMPRACHCICE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów oraz mając na celu upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji, wytwarzaniu energii cieplej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji proekologicznych w regionie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przy współudziale Gminy Komprachcice uruchomił program dający możliwości finansowania przedsięwzięć wspierających zakup i montaż instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii.

Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego.

Wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak:

  • pompy ciepła,
  • instalacje solarne,
  • systemy fotowoltaiczne,
  • małe elektrownie wiatrowe,

na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://www.wfosigw.opole.pl/node/377 <http://www.wfosigw.opole.pl/node/377

Dane do kontaktu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

www.wfosigw.opole.pl, sekretariat@wfosigw.opole.pl

Starszy Specjalista Mariola Mańczyńska – tel. 77 45 45 891 wew. 150
Koordynator Zespołu Małgorzata Oleksiewicz – tel. 77 45 45 891 wew. 103
lub w Urzędzie Gminy w Komprachcicach pok. Nr 5 tel.77/4031712

Wnioski można składać:

  • w siedzibie WFOŚiGW,
  • za pośrednictwem poczty,
  • w siedzibie Urzędu Gminy w Komprachcicach.

              Wójt Gminy 
                      /-/
        Leonard Pietruszka