×
Wyszukaj w serwisie

Zmiana dla przedsiębiorców

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.
Więcej informacji na temat rejestracji dla celów VAT i prowadzenia działalności gospodarczej można znaleźć na niżej zamieszczonych stronach:

https://www.biznes.gov.pl/poradnik/-/scenariusz/VAT_REJESTRACJA?inheritRedirect=true

https://www.biznes.gov.pl/poradnik-poczatkujacego-przedsiebiorcy