×
Wyszukaj w serwisie

Informacja - pływanie

Projekt "Umiem pływać" realizowany w naszej gminie

Od początku lutego br. 60-cio osobowa grupa dzieci z gminy Komprachcice, dzięki projektowi realizowanemu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach oraz Uczniowski Klub Sportowy „5 plus 1 Opole”, za zgodą Wójta Gminy Pana Leonarda Pietruszki, rozpoczęła udział w projekcie powszechnej nauki pływania "Umiem pływać". Projekt jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Główne cele projektu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowana do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt jest skierowany do dzieci – uczniów klas I – III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.
Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia „nauki pływania”, będą również stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.
Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. W pierwszych latach życia każdego dziecka kształtują się jego cechy psychomotoryczne, a rozpoczęcie szkolnej edukacji jest okresem, w którym procesy te są szczególnie intensywne. Potwierdzają to wyniki badań prezentowane w wielu naukowych publikacjach. Wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich różnorodnych sportowych zainteresowań. Jedną z dodatkowych form wzbogacających zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci są pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe. Naturalna potrzeba ruchu, a także atrakcyjność sportowej rywalizacji powoduje, że młodzież chętnie uczestniczy w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.
Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.
Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływając na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od niepływających rówieśników. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.
Równie istotna jest kwestia zapobiegania wypadkom. Co roku w Polsce dochodzi do wielu wypadków nad wodą, czego skutkiem są utonięcia. Skuteczną metodą zapobiegania zdarzeniom, których skutkiem są utonięcia, jest posiadanie umiejętności pływania, a także świadomość zagrożeń, na jakie narażone są osoby korzystające z otwartych akwenów, na co autorzy projektu zwracają szczególną uwagę, podczas jego realizacji.

W naszej gminie zajęcia w pierwszej kolejności rozpoczęły dzieci ze szkół podstawowych w Domecku i Wawelnie. W ramach projektu zaplanowanych jest 20 lekcji nauki pływania pod okiem instruktora pływania Pana Marcina Wielocha. Ze względów logistycznych lekcje odbywają się w cyklach po dwa zajęcia podczas jednego wyjazdu. W następnej kolejności zajęcia rozpoczną szkoły podstawowe w Polskiej Nowej Wsi i w Komprachcicach.

Poniżej rozkład zajęć dla dwóch pierwszych grup: 1 - PSP Wawelno - , 2 - PSP Domecko.

data zajęć

 

środa (1)

nr zajęć

piątek (2)

nr zajęć

LUTY

4

1-2

6

1-2

 

11

3-4

13

3-4

 

18

5-6

20

5-6

 

25

7-8

27

7-8

MARZEC

4

9-10

6

9-10

 

11

11-12

13

11-12

 

18

13-14

20

odwołane

 

25

odwołane

27

13-14

KWIECIEŃ

14

15-16

10

15-16

 

22

17-18

17

17-18

 

29

19-20

24

19-20