×
Wyszukaj w serwisie

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - 2015 rok

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) podajemy do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego Gminnego Stowarzyszenia Partnerskiego „PARTNER” w Komprachcicach o nazwie „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy” we wnioskowanej kwocie dotacji 4.000 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

W załączeniu oferta:

PDFoferta GSP PARTNER w Komprachcicach.pdf (451,86KB)