×
Wyszukaj w serwisie

Ruszają dotacje "Działaj lokalnie"

W maju br. rusza 3. edycja konkursu „Działaj lokalnie” w Borach Niemodlińskich skierowanego do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w 9 gminach Borów Niemodlińskich. Pula na konkurs w 2015 r. wynosi 55 tys. zł., w tym 22 tys. na działania związane z przyrodą i środowiskiem, w ramach tematu wiodącego „Działaj lokalnie. Naturalnie”. Partnerstwo Borów Niemodlińskich zdecydowało się wydzielić specjalną pulę grantów na działania związane z ochroną środowiska, z przyrodą, edukacją przyrodniczą, zielenią. Wnioski z tego zakresu będą traktowane priorytetowo.

Maksymalna wysokość grantu to 6 000 zł. Wnioski należy skłądać za pośrednictwem strony internetowej http://www.system.dzialajlokalnie.pl. Nabór trwa od 1 do 31 maja 2015r., wyniki konkursu w czerwcu, a realizacja projektów od lipca 2015 do stycznia 2016.

W Programie „Działaj lokalnie” dofinansowane są pomysły, które przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu, są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych. Mogą to być np. warsztaty promujące ekologię, zdrowy tryb życia i ochronę środowiska, warsztaty artystyczne, widowiska muzyczne, teatr, kino pod chmurką, włączające do działań seniorów, dzieci, młodzież i rodziny. Najważniejsze, aby służyły dobru wspólnemu.

Więcej informacji na stronie http://www.dzialajlokalnie.boryniemodlinskie.pl