×
Wyszukaj w serwisie

Podziękowanie za udział w akcji

Składam najszczersze podziękowania i wyrazy szacunku wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na nasz apel i stawili się w celu oddania krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na ul. Kośnego 55 w Opolu oraz w punkcie poboru zorganizowanym w sobotę (23.05.15 r.) w Urzędzie Gminy w Komprachcicach.

Państwa udział w akcji wzmacnia wiarę w ludzi, pokazuje, że w codziennej krzątaninie nie pozostajemy obojętni na potrzeby i cierpienia innych.

                   Dziękuję

            Leonard Pietruszka
      Wójt Gminy Komprachcice