×
Wyszukaj w serwisie

Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - 2015 r.

Komprachcice; 10.07.2015 r.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) podajemy do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowicach o nazwie „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy” we wnioskowanej kwocie dotacji 1.000 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

W załączeniu oferta:

PDFOferta realizacji zadania publicznego OSP Chmielowice.pdf (1,83MB)
 

 

 

 

Komprachcice; 08.06.2015 r.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) podajemy do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowicach o nazwie „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy” we wnioskowanej kwocie dotacji 1.000 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

W załączeniu oferta:

PDFoferta OSP Chmielowice.pdf (1,82MB)

 

 

 

Komprachcice; 27.05.2015 r.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) podajemy do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowicach o nazwie „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy” we wnioskowanej kwocie dotacji 1.000 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

W załączeniu oferta:

PDFoferta OSP w Chmielowicach.pdf (1,81MB)