×
Wyszukaj w serwisie

Spotkanie w sprawie Strategii rozwoju Gminy Komprachcice

W dniu 16 lipca br. o godz. 17.00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Komprachcice odbędzie się spotkanie/warsztaty dotyczące określania priorytetów rozwojowych Gminy Komprachcice.

Gmina Komprachcice przystąpiła do budowy dokumentu pn. Strategia rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2025roku. Jest to jeden z ważniejszych dokumentów określający charakter Gminy oraz podstawowe kierunki jej rozwoju. Ponadto ubiegając się o dotacje z funduszy zewnętrznych  od wnioskodawców realizujących inwestycje na terenie Gminy np. przedsiębiorców, stowarzyszeń  wymaga się wskazania potrzeby takiej inwestycji w Strategii rozwoju Gminy. Jest to zatem dokument niezwykle istotny nie tylko dla Urzędu Gminy, ale wszystkich partnerów biorących udział w kreowaniu jej rozwoju.

Wszystkich mieszkańców Gminy pragnących mieć wpływ na kierunki rozwoju Gminy zapraszamy na spotkanie w dniu 16 lipca br. o godz. 17.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Komprachcice, na którym wypracowane i przedstawione zostaną największe problemy rozwojowe Gminy oraz propozycje ich rozwiązania.