×
Wyszukaj w serwisie

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych w Starostwie Powiatowym w Opolu

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

PDFPotwierdzanie profilu zaufanego.pdf (96,54KB)
PDFPunkty potwierdzania profilu zaufanego.pdf (119,88KB)