×
Wyszukaj w serwisie

Strategia Rozwoju Gminy - spotkanie

W dniu 25 sierpnia o godz. 17.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Komprachcice odbędzie się spotkanie poświęcone celom i priorytetom rozwojowym Gminy Komprachcice. Zapraszamy lokalnych społeczników, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń, oświaty i wszystkich mieszkańców, którzy pragną mieć wpływ na rozwój gminy.

Zapisy Strategii Rozwoju Gminy są istotne nie tylko dla włodarza gminy, ale również dla wszystkich innych podmiotów, których działalność nie pozostaje bez wpływu na poziom i kierunki rozwoju Gminy w tym organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i lokalnych liderów. Każdy projekt, który realizowany będzie na terenie Gminy z zewnętrznym dofinansowaniem, bez względu na wnioskodawcę powinien wynikać z zapisów Strategii Rozwoju Gminy.