×
Wyszukaj w serwisie

Pilna informacja dla rolników

Pomimo nie ujęcia województwa opolskiego w "Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej" w ślad za pismem Urzędu Wojewódzkiego zachęcamy rolników do składania wniosków o szacowanie zakresu i wysokości strat w związku z tegoroczną suszą.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy w Komprachcicach w pokoju nr 4.