×
Wyszukaj w serwisie

Gminne konkursy dla przedszkolaków i uczniów

W ramach kampanii informacyjnej z zakresu edukacji ekologicznej skierowanej do mieszkańców i uczniów oraz przedszkolaków  gminy Komprachcice organizowane są konkursy o tematyce ekologicznej. Konkursy kierowane są do:

  1. Przedszkolaków z Przedszkoli Gminy Komprachcice pn. „ Odpadowa Karuzela”. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie w formie pracy plastycznej (np. rysunek, obrazek, wyklejanka) tematyki związanej z selektywną zbiórką odpadów) – w przypadku przedszkoli dopuszcza się prace zbiorowe.
  2. uczniów ze szkół Podstawowych w Gminie Komprachcice pn. „Na odpady mamy rady”. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie fotografii o tematyce odpadowej - dopuszcza się zapis fotografii na płycie CD.
  3. Uczniów z Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach pn. „ Najciekawsze hasło promujące selektywną zbiórkę odpadów”.

Poniżej regulaminy poszczególnych konkursów:
DOCXRegulamin konkursu Odpadowa karuzela.docx (16,92KB)
DOCXRegulamin konkursu Na odpady mamy rady.docx (16,85KB)
DOCXRegulamin konkursu Najciekawsze hasło.docx (16,77KB)
 

Gotową pracę należy podpisać (imię nazwisko, wiek, adres szkoły, kontakt telefoniczny lub e-mailowy) i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatora konkursu pod wskazany adres:

Urząd Gminy Komprachcice
ul. Kolejowa 3

46-070 Komprachcice

z dopiskiem: (tutaj należy wpisać nazwę właściwego konkursu) np. „Na odpady mamy rady”.

Prace należy nadsyłać do dnia 15.09.2015r.

Uczestnicy konkursu  (gimnazjum i szkoły podstawowe) zostaną wynagrodzeni na zasadzie:
I miejsce – Aparat Fotograficzny
II miejsce – Tablet
III miejsce – Pakiet edukacyjny „Planeta Ziemia” 12xDVD
IV-X miejsca – program edukacyjny „Symulator śmieciarki”

Dla przedszkolaków przewidujemy pakiet edukacyjny przekazany dla przedszkola obejmujący:
Puzzle – „Recykling odpadów”
Puzzle – „Oszczędzaj energię i chroń środowisko”
Puzzle – „Oszczędzaj wodę i chroń środowisko”
Gra planszowa – „Kolorowy świat odpadów”
Gra memo – „Proste sposoby na ochronę przyrody”

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na pikniku ekologicznym w dniu 20.09.2015 r.

 

W ramach kampanii ekologicznej wydana zostanie broszura informacyjna skierowana do mieszkańców gminy oraz zakładki do książek, plany lekcji, poradniki dla dzieci i młodzieży.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/4031712.

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

1. Do konkursu fotograficznego pt. Na odpady mamy rady należy zgłosić tylko 1 fotografię.
2. W konkursie fotograficznym można dostarczyć zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD.