×
Wyszukaj w serwisie

Oceń swoją Gminę

Zapraszamy do udziału w analizie SWOT (słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń) dotyczących obszaru gminy Komprachcice. Formularz, w którym można wpisywać propozycje jest do Państwa dyspozycji w wersji elektronicznej. Nie trzeba wypełniać wszystkich pozycji. Ważne by zakończyć edycję zaznaczając „Prześlij”. Pomocne będą zapewne zapisy, nad którymi dyskutowaliśmy podczas spotkania 25 sierpnia br. - są do pobrania w postaci plików pdf (uwagi zgłoszone na spotkaniu nie są w nich jeszcze ujęte).

Formularz - ocena mocnych i słabych stron Gminy, szans i zagrożeń

PDFSZANSE.pdf (33,11KB)
PDFZAGROZENIA.pdf (31,64KB)
PDFSLABE STRONY.pdf (35,30KB)
PDFMOCNE STRONY.pdf (45,35KB)