×
Wyszukaj w serwisie

Spotkanie dla zainteresowanych dotacjami z UE

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z przedstawicielami Partnerstwa Borów Niemodlińskich, które odbędzie się  w dniu 10 września br. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Komprachcice  o godz. 17.00.

Stowarzyszenie Partnerstwo Borów Niemodlińskich w najbliższym czasie będzie miało do rozdysponowania ok. 10 mln zł w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych, parafii, przedsiębiorców i gmin. Około 50%  dotacji przeznaczonych zostanie na rozwój przedsiębiorstw  i tworzenie nowych. Ponadto dotacje będą przyznawane na działania związane z rozwojem lokalnym, małą infrastrukturą na wsiach oraz inicjatywami dla mieszkańców wsi.  Aby wniosek otrzymał dotację będzie musiał zgadzać się z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich. Obecnie trwają prace nad tym dokumentem. Najważniejsze by w Strategii znalazły się m.in. zapisy dotyczące Gminy Komprachcice i potencjalnych wnioskodawców z naszego terenu, tak by w przyszłości mieli oni możliwość uzyskania dotacji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji tj. przedstawicieli organizacji pozarządowych – tych istniejących i tych, które powstaną w najbliższym czasie, przedsiębiorców i tych którzy zamierzają działalność gospodarczą otworzyć, parafie i wszystkich innych zainteresowanych tematyką rozwoju obszaru Gminy Komprachcice i Partnerstwa Borów Niemodlińskich.