×
Wyszukaj w serwisie

Trwa usuwanie azbestu na terenie Gminy

Na terenie Gminy Komprachcice trwają prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. W tym roku usuniętych zostanie  ok. 47,53 Mg wyrobów zawierających azbest z 33 posesji. Gmina począwszy od 2012 r. bierze udział w konkursie ogłaszanym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. W 2012 r. usunięto 48,40 Mg wyrobów azbestowych (tj. 3457m2) z 46 posesji, w 2013 r. 54,98 Mg wyrobów azbestowych (tj. 3644m2) z 45 posesji, a w 2014 r. 25,24 Mg wyrobów azbestowych (tj. 1803 m2) z 25 posesji. Gmina zapłaciła 15% wartości zadania - resztę sfinansował WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.