×
Wyszukaj w serwisie

Informacja dla rolników

Do 30 września br. rolnicy, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc.Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód.