×
Wyszukaj w serwisie

Komunikat Wójta Gminy

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

W SPRAWIE ĆWICZEBNEGO  URUCHOMIENIA SYREN

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Komprachcice, że w dniach 13-14 października 2015 r. /wtorek i środa/  odbędą się ogólnokrajowe ćwiczenia RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W tych dniach zostanie nadany ćwiczebny sygnał alarmowy przy użyciu syren alarmowych – sygnał „Ogłoszenie alarmu” a następnie sygnał „Odwołanie alarmu” .

„OGŁOSZENIE ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;

„ODWOLANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców o zachowanie spokoju ponieważ będą  to tylko ćwiczenia.

                                                                      

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów    w tych sprawach (Dz. U. z 2013r. poz. 96) – sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystywane w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania  i alarmowania po ogłoszeniu  tych treningów przez właściwe terytorialnie organy  administracji  publicznej z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

                                                                                                                          Wójt Gminy Komprachcice

                                                                                                                              /-/ Leonard Pietruszka