×
Wyszukaj w serwisie

Informacja

     I n f o r m u j e m y  Państwa, że od dnia 18 listopada 2015 r. w budynku Urzędu Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3. prowadzony będzie remont pomieszczeń biurowych usytuowanych na parterze. W związku z prowadzonymi pracami remontowymi nastąpi przeniesienie:

1.  Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa na salę konferencyjną (I piętro budynku  Urzędu Gminy):

-  stanowisko ds. zamówień publicznych - Krzysztof Sośniak

-  stanowisko ds. budowlanych - Jacek Kosidło,

-  stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami  i leśnictwa - Regina Jurek,

-  stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa - Sebastian Dambiec,

-  stanowisko ds. budowy i utrzymania dróg, ulic i placów – Justyna Karbowska,

-  stanowisko ds. rozwoju gminy – Joanna Słodkowska-Mędrecka.

 2.   Referat Finansowy na salę ślubów (parter budynku Urzędu Gminy):

 - stanowisko ds. księgowości  – Maria Lauterbach,

 - stanowisko ds. księgowości  – Sylwia Drass,

 - stanowisko ds. księgowości  – Małgorzata Chmielewska.

 - stanowisko ds. księgowości - kasa -  Gabriela Płecha, do pomieszczenia biura podawczego, mieszczącego się na parterze budynku (na wprost głównych drzwi wejściowych).

3. Biuro podawcze – sekretariat – Regina Labusga przenosi się do sekretariatu Wójta usytuowanego na I –szym piętrze budynku (pokój nr 105).

4. Podatki (II piętro Urzędu Gminy, pok. 201):

 - stanowisko ds. podatków  – Teresa Wystrach,

 - stanowisko ds. podatków  – Anna Bernacka,

 - stanowisko ds. podatków  – Małgorzata Pawleta.

Zakończenie prac remontowych przewiduje się na dzień 31 grudnia 2015 r.

    Za utrudnienia w załatwianiu spraw bardzo przepraszamy. Podejmując się takiego remontu, świadomie dążymy do polepszenia warunków dla pracowników oraz mamy nadzieję na lepszą jakość i sprawniejsze wykonywanie usług dla wszystkich klientów Urzędu.

                                                                                                        Wójt Gminy Komprachcice

                                                                                                             Leonard Pietruszka